Leidinggeven aan een kleurrijk korps

Teleac, 14-02-2000

Leidinggeven aan een kleurrijk korps

Teleac, 14-02-2000

Wat is de meerwaarde van multiculturele teams bij de politie? In dit fragment van Teleac, Leiding geven aan een kleurrijk korps, geeft agent Marcouch aan wat de voordelen van zijn van zijn Ma-rokkaanse afkomst voor het functioneren van de Amsterdamse politie. “Ze durven sneller dingen aan mij te vragen dan aan een collega met een niet-Marokkaanse afkomst”.

advertentie