Jim Schroeder over de Denis Thatcher society

Andere TIjden, 02-04-2016

Jim Schroeder over de Denis Thatcher society

Andere TIjden, 02-04-2016

Jim Schroeder heeft het een aantal keer meegemaakt. Dat hem werd gevraagd voor welk district hij zich verkiesbaar had gesteld. Hij wees dan naar zijn vrouw: “Nee, nee, het gaat om haar!”. Het is een illuster gezelschap, de mannen van machtige vrouwen. Jim Schroeder was een van de oprichters van de The Denis Thatcher society, genoemd naar de man van de Britse premier Margaret Thatcher. Wachtwoord: “Yes, dear”.