Piet Visser over moderne stallen

Andere Tijden, 09-04-2016

Piet Visser over moderne stallen

Andere Tijden, 09-04-2016

Moderne stallen en mestafvoersystemen doen rond 1950 hun intrede, terwijl steeds meer klassieke stolpboerderijen in de polder verdwijnen. Piet Visser is aannemer en heeft, samen met zijn vader, veel nieuwe Zuid-Hollandse stallen gebouwd. In deze video vertelt hij dat de moderne stallen veel vooruitgang bieden en het boerenbedrijf verbeteren. Dankzij de ruilverkaveling vindt er dus ook schaalvergroting en mechanisatie in de landbouw plaats.