Dorpsfilm Oosthuizen

Circa 1960

Dorpsfilm Oosthuizen

Circa 1960

We zien dansende mensen in traditionele kleding op een plein, er zit geen geluid bij de film. Allerlei beelden van een dorp komen voorbij, mensen poseren voor hun huis en op straat. Daarna aanschouwen we koeien en een oude man op klompen. Wat je ziet is de dagelijkse gang van zaken in het dorp Oosthuizen in de polder Zeevang voor de ruilverkaveling. Typerend zijn de boeren die in een roeibootje met melkkannen de melk naar de dorpsbewoners brengen. Het land waarop de koeien lopen, is voor de ruilverkaveling namelijk vaak alleen per boot bereikbaar.

advertentie