Farming in the Federation of Rhodesia

1959

Farming in the Federation of Rhodesia

1959

Deze Engelstalige voorlichtingsfilm uit 1959, gemaakt in opdracht van de Internationale Organisatie voor Migratie, laat de ervaringen zien van blanke boeren in de “Federation of Rhodesia and Nyasaland”, waartoe het huidige Zimbabwe destijds hoorde.