Holland Neutraal: de Leger-en vlootfilm, deel 5

Haghe film, gebr. Mullens (1917)

Holland Neutraal: de Leger-en vlootfilm, deel 5

Haghe film, gebr. Mullens (1917)

5de akte (feitelijk begin!) van een voorlichtingsfilm over het Nederlandse leger in 1914 - 1918. Deze films werden door de Nederlandse Ambassades in het buitenland vertoond om de paraatheid van het Nederlandse Leger te demonstreren. In dit deel o.a. sport, het veroveren van een spoorbrug en het oversteken van een binnenvaart met behulp van een kabel.

00.00 Kaart van Nederland. Beeltenis van Koningin Wilhelmina
verschijnt even, vervaagt en maakt plaats voor Prins
Hendrik in admiraalsuniform
00.06 Tekst: Holland neutraal
00.07 Onbegroeide zandhelling in de duinen. Troep soldaten stormt naar benden, gaat liggen en vormt de woorden HOLLAND NEUTRAAL
00.33 Afdeling in witte sportkleding gestoken recruten
marcheert in brede gelederen over sportveld. De
meemarcherende instructeurs hebben ontbloot
bovenlichaam. De mannen voeren tijdens het marcheren
oefeningen uit
01.41 Jonassen; recruut wordt languitliggend doorgegeven
tussen rij tegen over elkaar staande recruten
01.59 Geuniformeerde recruten gaan een vijftal op het strand
neergezette witte legertent binnen, komen er in
zwembroek gekleed uit en stellen zich op bij de
waterlijn
02.28 Op een teken rennen ze het water in. De jongelui staan
tot hun middel in het water
02.46 Op het strand ontdoen militairen zich bij aan rotten
gezette geweren van hun kleding onder toezicht van te
paard zittende officierene, die het opgestelde
regiment in ogenschouw nemen
03.01 De mannen marcheren in zwembroek over het strand onder
langs de strandmuur, en lopen dan het water in waar
zij elkaar natgooien, op en neer springen, in groepjes
bijeen staan, heen en weer lopen of hollen en
uitbundig naar de camera zwaaien
03.28 In sporttenue gestoken deelnemers marcheren groot
sportveld op in afdelingen voor de sportdemonstratie
03.41 De volgende afdelingen komen in looppas het veld op en
stellen zich op in lange rijen
04.29 Hoornblazerwielrijder blaast het vertreksignaal
04.37 Onafzienbare colonne wielrijders, voorafgegaan door
drie hoornblazers, rijdt twee an twee over fietspad
langs het kanaal. De soldaten dragen het geweer op de
rug
05.17 Twee wielrijders-verkenners springen van hun fiets op
het pas aan de andere kanaalzijde. De achterste keilt
zijn fiets in de berm, maar het rijwiel plettert per
ongeluk het kanaal in. Hij duikt in het gras
waarschuwt met zwaaiende kepi de achteropkomende
colonnen en vuurt een waarschuwingsschot af. De
colonne stapt af en stormt voorwaarts naar de brug,
werkt zich snel over de pallisade onderaan de dijk,
beklimt het steile talud en rent over de brug naar de
ijzeren leuningen waarachter zijn het geweer in de
aanslag in stelling gaat. Op de brug een hoornblazer,
die de signalen blaast, telkens dekking zoekend. De
soldaten achter de brugleuning vuren een salvo en
herladen hun wapens
06.37 De rest van de colonne zoekt dekking langs het pad,
richt zich op, stormt door een sloot over de weilanden
naar de spoordijk die zij beklimmen en in stelling
gaan
07.12 De soldaten liggend in stelling tegen de kruin van de
dijk. Zij grendelen en ontgrendelen hun geweren en
doen alsof zij schieten
07.34 Voorhoede wielrijders rijdt in snelle vaart langs het
water, stopt en twee hunner duiken meteen het water in
en zwemmen met krachtige slagen naar de overzijde
08.16 Zij lopen getweeen met een kabel weg en trekken op
die wijze soldaat met zijn rijwiel, die aan boord
hangt het water over. Twee anderen steken op een
rubberbootje (drijfzak) over, een derde gaat met een
roeibootje
08.36 Een twee soldaat wordt overgetrokken en knalt met
fiets en al tegen de boom aan, waaraan de kabel is
vastgemaakt
08.43 Oostenrijkse Schwartzlose zware mitrailleur vuurt
salvo af
08.52 Offiecier wijst op stam van denneboom, waar het slavo
doel zal treffen
08.58 De mitrailleur ratelt opnieuw en de doorzeeft de stam
op de aangegeven plaats. De stam valt
09.17 Einde