Andere Tijden in de klas

Glorie en verdriet in de mijnstreek

Andere Tijden in de klas

Glorie en verdriet in de mijnstreek

Vak: geschiedenis. Ondergrondse mijnbouw vinden we alleen nog in andere landen. Daar werken mensen diep onder de grond om kostbare delfstoffen naar boven te halen. In 1960 is er ook mijnbouw in Nederland. Limburg heeft dan maar liefst twaalf steenkoolmijnen: gigantische complexen waar meer dan 75.000 mensen werkten.