Brandpunt: Inwoners Borssele reageren op kerncentrale, KRO

Andere Tijden: ‘Voorbereid op een kernramp’

Brandpunt: Inwoners Borssele reageren op kerncentrale, KRO

Andere Tijden: ‘Voorbereid op een kernramp’

Er vinden diverse protestacties plaats. Een aantal Zeeuwse organisaties eist grotere garantie voor de veiligheid van de lokale bevolking. Ook in de daaropvolgende jaren blijft het protest in vlagen oplaaien, maar in Borssele zien ze het als een gestreden strijd. “Ja je kunt doen wat je wilt, maar daar ben je nou toch te laat mee natuurlijk”, verzucht een Zeeuwse man in actualiteitenrubriek Brandpunt.