Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 3)

Haghe Film, 1930

Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 3)

Haghe Film, 1930

Derde deel van 5-delige filmreeks over de bouw van de
nieuwe fabriek van Van Nelle te Rotterdam. In dit deel
beelden van het mengen van zand, grind en cement tot
beton, dat met een lift naar de hogere etages gevoerd wordt.
Voorts het storten van de betonspecie in het werk op etages
en op het dak. Het hoofdgebouw is tenslotte nagenoeg gereed.
Deels ongemonteerd materiaal.

0.00 Opslag van zand en grind, dat met kruiwagens over
rijplanken weggekruid wordt, vullen van de stortbak
van de betonmixer met 2 kruiwagens zand, 2
jutezakken cement en twee kruiwagens grind, waarna
de machinist de stortbak opliert en leegstort.
Aanvoer en mixen gefilmd vanuit een andere hoek,
waarbij de betonspecie in een liftbak vloeit, die in
een stalen lifttoren omhooggaat, op het hoogste punt
de inhoud in een bunker kiept, vanwaar een
pijpleiding naar het werk voert
4.00 Vullen van kruiwagens met betonspecie uit een bunker
op een in aanbouw zijnde etage. Omhoogkomende en
afdalende betonbakken in de lifttoren. Vullen van
kruiwagens met betonspecie, die over een stelsel van
rijplanken naar de stortplaatsen gekruid worden, waar
de specie met de schop verspreid wordt
5.30 Overzicht van het bouwterrein voor de fabriek, waar
reeds een asfaltweg is aangelegd. De benedenverdieping
in ruwbouw, belendend gebouw in de steigers. Het nieuwe
fabrieksgebouw, beglaasd en gepleisterd
7.00 Leggen van rijplanken over wapeningsvlechtwerk, terwijl
een stuk vloer links voltooid wordt en rechts
kruiwagens met electrische bouwlift omhoogkomen en
weggereden worden. Het geheel van beton gemaakte dak
8.20 Betonvlechter legt de laatste hand aan een
vloerwapening. Storten van beton op het dak in de regen
9.30 Op een slordige hoop gegooide bekistingsplanken voor
het fabriekscomplex. In aanbouw zijnde linkervleugel
van het complex
9.50 Einde

advertentie