Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 5)

Haghe Film, 1930

Bouw van de Van Nelle-fabriek (deel 5)

Haghe Film, 1930

Vijfde en laatste deel van filmreeks over de bouw van en het
werk in de nieuwe fabriek van Van Nelle in Rotterdam.
In dit deel de aanvoer van balen koffie uit de haven,
gevolgd door het branden, mengen en verpakken van de koffie,
waarbij gebruik gemaakt is van detailbeelden in slow-motion.
Opvallend zijn de faciliteiten voor de persoonlijke zorg
zoals waslokalen en kantine.

0.00 Hijs met balen koffie wordt door hijskraan op
vrachtwagen van Van Nelle neergelaten. Vertrek van
konvooi beladen vrachtwagens van de kade. De imposante
glas-en-beton gevel van de nieuwe fabriek van waaruit
beglaasde transportbruggen naar de kade leiden.
Aankomst van een beladen vrachtwagencombinatie bij de
fabriek. Lossen van de balen koffie op een lift,
intern transport van de balen op een lopende band
1.16 De grote sorteerhal waar honderden meisjes achter hun
eigen sorteermachine zitten. Transport van de bonen
naar een grote roterende trommel. Hoge etage met een
rij in lijn opgestelde branders, waaruit keurmeester
telkens een monster op de vereiste melange vergelijkt.
Mengmachine met ronddraaiende harkarm ; doseermachine
3.02 Produktie van binnenzakken uit doorlopende baan papier
op een carrousel vouw- en sluitmachine, vanwaar de lege
zakken naar de vulmachine gevoerd worden. Dan door de
sluitmachine naar de inpakafdeling, waar de pakjes
koffie in kartonnen dozen worden gestapeld, die op aan
een rail hangende plateau's worden afgevoerd. Het
stelsel van af- en oplopende transportbruggen tussen
fabricagegebouw en magazijnen. Beladen van een
vrachtwagen, gevolgd door het vertrek van de beladen
vrachtwagens, gefilmd vanaf het dak
6.13 Het interieur van de inpakafdeling. Ieder meisje krijgt
bij het betreden van het waslokaal een schone handdoek
uitgereikt. Het interieur van een waslokaal met
blinkend schone wasbakken. De deuren van de toiletten,
meisje wast haar handen onder een sproeikop. Meisje
drinkt uit wit keramieke drinkfontein
8.15 Gedeelte van het balkon met zitjes met uitzicht op de
grote administratiehal. Interieur van de hal met aan
bureaux werkende dames. Fabriekskantine, gevuld met
lunchende mannelijke employees
10.03 Researchafdeling, waar onderzoekers hoeveelheden koffie
afwegen, waaraan geroken en waarvan gedronken wordt
10.30 Einde