Andere Tijden: DNA-drama in Nederland

Andere Tijden: 'Dood in Dover'

Andere Tijden: DNA-drama in Nederland

Andere Tijden: 'Dood in Dover'

Het is een Engelse bioloog die in 1985 ontdekt dat ieder mens een uniek DNA-profiel heeft. Dit blijkt een zeer betrouwbare methode om criminelen op te sporen, maar Nederland is in het begin nog terughoudend, vooral omdat je niet zomaar lichaamsvloeistoffen bij iemand mag afnemen. Pas in 1994 - bijna tien jaar na de ontdekking van DNA – treedt een wet in werking die afname onder dwang mogelijk maakt. Lees meer op: http://anderetijden.nl