Labyrint: Arm in een rijk land

Labyrint: Arm in een rijk land

Labyrint: Arm in een rijk land

Labyrint: Arm in een rijk land

Napraatsessie met armoedeonderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau Cok Vrooman en hoofdredacteur van MUG Magazine, een magazine dat zich richt op iedereen met een smalle beurs, Joop Lahaise. Presentatie: Eef Grob.