NOS Laat: Gorbatsjov ontvangt Nobelprijs

Andere Tijden: ‘Drie dwaze dagen in Moskou’

NOS Laat: Gorbatsjov ontvangt Nobelprijs

Andere Tijden: ‘Drie dwaze dagen in Moskou’

Gorbatsjov zet druk op de perestrojka. Er moet tegelijkertijd bezuinigd en geïnvesteerd worden. Kortom, hervormd. Gorbatsjov benoemt hervormingsgezinde communisten in zijn kabinet – waaronder Edoeard Sjervardnadze als minister van Buitenlandse Zaken – en hij laat buitenlandse bedrijven mondjesmaat toe op de Russische markt. Het maakt hem populair, vooral in het buitenland, eindelijk lijken de koude verhoudingen te ontdooien. “De grote verdienste van Gorbatsjov was natuurlijk dat hij op de beslissende momenten openingen naar het Westen gaf”, zegt diplomaat Jaap Ramaker hierover. Gorbatsjovs internationale inspanningen leveren hem in 1990 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede op. Lees verder op www.anderetijden.nl