Amateurfilm Joodse buurt, 1957

Andere Tijden: ‘Het einde van het Waterlooplein?’