Amateurfilm Joodse buurt, 1957

Andere Tijden: ‘Het einde van het Waterlooplein?’

Amateurfilm Joodse buurt, 1957

Andere Tijden: ‘Het einde van het Waterlooplein?’

De oorlog heeft een grote invloed op de Joodse buurt in Amsterdam. Veel Joden worden afgevoerd en de leegstaande huizen worden leeggeroofd en geplunderd. Na de oorlog keren maar weinig Joden terug naar Nederland. Slechts 15.000 van de 80.000 Joodse Amsterdammers overleven de oorlog.

De buurt raakt in verval en moet plaatsmaken voor nieuwbouw en brede wegen. Er is weinig verzet tegen deze plannen, wie is er ook nog? De Waterloopleinmarkt komt wel weer langzaam op gang, maar het Joodse karakter van de markt en de buurt komt niet meer terug.

Bekijk en lees meer op www.anderetijden.nl

advertentie