Andere Tijden in de klas

De laatste verzetsstrijders

Andere Tijden in de klas

De laatste verzetsstrijders

Nog elk jaar komen verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Ze zijn inmiddels hoogbejaard. Enkele verzetsstrijders vertellen over het werk dat ze deden en welke invloed de oorlogsgebeurtenissen nog steeds op hun leven hebben.