Toespraak Wilhelmina over Duitse aanval op Rusland

Radio Oranje, 24 juni 1941

Toespraak Wilhelmina over Duitse aanval op Rusland

Radio Oranje, 24 juni 1941

H.M. de Koningin: Rede over Duitse aanval op Rusland. Eindigt met: Wie op het juiste ogenblik handelt, slaat den nazi op de kop! …. Ik heb gezegd.
00:00:00
a. Aankondiging Radio Oranje (Meyer Sluizer).
b. Toespraak Koningin:
N.a.v. "onverhoeds en verraderlijke aanval van Hitler's legerscharen op het Russische volk, dat een lot treft, soortgelijk als het onze.
Onze praktijk is gericht tegen de afschuwelijke praktijken en satanische beginselen van het nazidom. Wij zullen strijden naast het volk van Rusland, trouw blijvende aan ons, als gevolg van onze beginselen ingenomen standpunt t.o.v. het bolsjewisme. De vijand strijdt thans op twee fronten.

advertentie