Droomstertje: reclamefilm W.A. Scholten's aardappelmeel

Multifilm Haarlem, 1936

Droomstertje: reclamefilm W.A. Scholten's aardappelmeel

Multifilm Haarlem, 1936

Reclamefilm van N.V. W.A. Scholten's Aardappelmeelfabrieken waarin meisje in de klas speelt met uit aardappels vervaardigd mannetje, dat haar in haar droom meeneemt naar het produktieproces in de fabriek. Toverende kok toont de lekkernijen, gemaakt uit de fabrieksproducten, en laat het meisje en haar begeleider proeven. Tenslotte worden de producten nog eens getoond waarbij nadruk op fabrieksmerk, fabrieksnaam en plaatsnaam wordt gelegd.

00.00 Filmtitel: Droomstertje
00.07 Tekst: Een geluidssmalfilm van Multifilm Haarlem
aangeboden door de N.V. W.A. Scholten's
Aardappelmeelfabrieken Groningen
00.20 Beeld: Geillustreerde schoolplaat van de fabrikant
00.25 Onderwijzeres op de rug gezien richt zich tot in banken
gezeten leerlingen en vertelt over de aardappelmeelindustrie
in de Veenkolonien
00.42 Noemt, met een stok naar de plaat wijzend, W.A.
Scholten als grondlegger van deze industrie.
Cu's aandachtig luisterende leerlingen, beeld langs de
leerlingen
01.05 Meisje met witte strikken in de blonde vlechten,
die uit haar op de grond staande tas van aardappels
vervaardigd mannetje haalt en naast zich op de bank zet,
toekijkende jongen
01.24 Aardappelmannetje dat door het meisje over de bank
voortbewogen wordt afgewisseld met shot van ander
meisje
01.35 Geillustreerde schoolplaat; cu in haar vertelling
steken blijvende onderwijzeres die streng kijkt naar
01.40 Blonde meisje dat met haar aardappelmannetje speelt.
Onderwijzeres; toekijkende klasgenoten. De voeten van
onderwijzeres die naderbij komt
01.53 Terwijl klas toekijkt loopt onderwijzeres naar het
meisje dat in haar spel opgaat. Shots van :
onderwijzeres ontdekt aardappelmannetje, Liesje kijkt
op, mannetje wordt weggenomen, Liesje blijft huilend
achter als juffrouw naar voren loopt.
Lachend omkijkend meisje
02.18 Juffrouw laat mannetje op haar tafel dansen en Liesje
lacht weer
02.30 Mannetje gaat zitten op slaapkamercommode waarnaast
stoel met uitgetrokken kleding; slofjes onder de stoel
02.41 Mannetje in hoek van de commode, kattenwandklokje,
blik naar slapend Liesje waarop ingezoomd wordt.
Tussenleader
03.14 Nu levensgroot aardappelmannetje komt van de stoel,
wekt Liesje, die overeind komt, instemmend knikt als
mannetje haar uitnodigt naar de fabriek van W.A.
Scholten te gaan waar allerlei heerlijke dingen gemaakt
worden
04.04 Trucageshot van Liesje die uit haar eigen persoon
uit bed stapt en aan de hand van het mannetje in haar
pijama de slaapkamer verlaat. Tussenleader
04.24 Liesje en het mannetje zweven door de lucht boven het
Groningse landschap en dalen door de wolken naar
04.43 Verlicht fabrieksgebouw van W.A.Scholten
04.49 Gaan naar binnen en lopen de fabriek in
04.55 Uit roterende buis vallen de aardappelen in een bassin
waar ze worden schoongespoeld
05.06 Close-up transport aardappelen op een Jacobsladder.
storten aardappelen van transportband. Schone aardappelen op
transportband. Bandtransport aardappelen vanuit twee
richtingen
05.28 Batterij met zijdegaas bespannen schudzeven; cu's
schudzeef waarop het vuil zich schuimend ophoopt,
aardappelmannetje en het meisje. Batterij droogmachines
in bedrijf; cu's uitwerpen tot korrels gevormde sago
06.01 die door stelsel walsen geleid wordt. De sagokorrels op
walsband. Liesje en het aardappelmannetje die haar bij de
hand naar
06.16 het laboratorium leidt waar dames en heren laboranten
aan het werk zijn. Langwerpig pakje aardappelmeel wordt
geledigd in grote glazen cylinder gevuld met vloeistof,
laborant kijkt door microscoop. Liesje en haar
begeleider wandelen verder
06.40 Machine vervaardigt van blauw papier verpakkingsrol
06.54 die onder een uitloop gevuld worden met sago
07.09 Transport van geetiketteerde sagopakjes op een band.
Witgejaste en -gemutste meisjes nemen de pakjes van de
band en leggen ze in kartonnen dozen; pakjes op de
aanvoerband
07.35 Pan langs opstelling van pakjes sago, aardappelmeel en
in cellofaan verpakte transparanta
07.55 Trucageshot: rij van deze producten schommelt onder
poort door waarboven opschrift: De tooverkeuken van
Luilekkerland. Liesje en het mannetje volgen
08.20 Het meisje blijft verwonderd staan. Keuken waarin door
trucage kok achter tafel verschijnt, die het tweetal naderbij
wenkt
08.32 Wisselshot van kok die met pollepel glazen schalen en
kommen op tafel tovert en van verrast toekijkend meisje. kok
schudt pakje sago voor de ogen van in de handen klappend
meisje leeg in de kommen en tovert door soort
handoplegging abrikozenvla en bessensap in de kommen
09.06 Vervolgens puddingen op de schalen die met saus
overgoten worden
09.28 Hij laat het meisje een lepel van de puddingen proeven
evenals het aardappelmannetje
09.50 Cu kok die het nieuwste produkt aankondigt, tovert
zakje transparata te voorschijn waarmee hij bessensappudding
op een schaal en watergruwel in een kom tovert
10.08 Liesje is enthousiast; de kok houdt Liesje
lepel bessensappudding voor waarnaar zij vergeefs hapt
terwijl hij door haar naam te noemen, aanmoedigt
10.24 Door trucageshot verdwijnt de kok en dan het
aardappelmannetje tot verrassing van het meisje, dat opkijkt
als haar naam geroepen wordt
10.43 Haar moeder wekt haar. Het meisje komt overeind, kijkt
rond en vraagt naar het aardappelmannetje, dat in een hoek op
de commode zit. Zij zegt hem dat hij niet mee mag naar school
en vraagt hem op zijn plaats te wachten
11.07 Het mannetje stelt zich voor in dichtvorm terwijl het
lossen van aardappels uit schepen aan de fabriekskade getoond
wordt; rokende fabrieksschoorsteen
11.42 Tonen in cu's van pakje aardappelmeel, pakje sago en
pakje transparanta, waarbij steeds het fabrieksmerk,
de voorletters W.A. en de plaatsnaam Groningen
uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht worden. Het
pakje sago en de transparanta worden elk in een glazen
schaaltje geledigd
12.58 Op draaischijf opgestelde pakjes sago, aardappelmeel en
transparanta draaien in de rondte
13.07 Fabrieksmerk en fabrikantennaam
13.11 Lossen van schepen, afvullen pakjes sago en laborant
aan het werk, slotbeeld als hiervoor
13.33 Tekst: Einde
13.40 Eindleader
13.43 EINDE

advertentie