Verjaardag Mussert met defilé op Maliebaan

NSB-filmdienst, 12 mei 1941

Verjaardag Mussert met defilé op Maliebaan

NSB-filmdienst, 12 mei 1941

Nsb-propagandafilm, die beelden toont van de verjaardag van
Mussert. Bij zijn aankomst in Utrecht houdt Mussert een
inspectie van de WA mannen. Er wordt een defile gehouden op
de Maliebaan voor Mussert. Vervolgens begeeft de NSB-leider
zich naar stadion Galgewaard. In het stadion houdt hij zijn
redevoering.
Opnameplaats Utrecht; Maliebaan
Utrecht, Mussert staande in auto, Hou Zee groet
brengend langs 6000 WA-mannen en 300 SS-ers, opgesteld op
Veemarkt terrein.
Mussert inspecteert de "troepen der NSB", achter hem
Van Geelkerken.
Defile voor Mussert en Van Geelkerken, die opgesteld
staan op een erepodium op de Maliebaan.
Onder de genodigden zijn ook enkele Duitsers van het
Rijkskommissariaat aanwezig
en tevens Van Vessem (noot 2),
Goedewaagen (noot 3).
Aankomst van Mussert in het stadion de Galgewaard (noot
4).
Nadat het publiek de Hou Zee groet gebracht heeft,
begint Mussert zijn toespraak.
Afwisselend Mussert en mensen uit het publiek o.a.
rechts vooraan Van Vessem (onder voorbehoud).
Op de voorste rij : v.l.n.r. J.P. Wolffram (noot 5),
Zondervan en Funk (noot 6) (onder voorbehoud).
04.08 Na het zingen van het Wilhelmus het EINDE

Noot 1 : Dit is waarschijnlijk hetzelfde filmpje als dat wat vertoond is in Nederlandsch Nieuws 1941 nr. 20, 5e item. Noot 2 : Mr. A.J. van Vessem. Gemachtigde voor Rechtskundige Aangelegenheden, stamboeknr. 246. Noot 3 : T. Goedewaagen. Functies binnen de NSB talloos. Noot 4 : Tekst "De jongste WA-man....", is waarschijnlijk onjuist. Op grond van zijn uniform moet het jongetje van de Jeugdstorm zijn. Noot 5 : J.P. Wolffram. Onderstormleider. Meestal plaatsvervanger voor Zondervan. Noot 6 : W. Funk. Gevolmachtigde voor propaganda van het Reichsministerium fur Volksaufklarung und Propaganda