Andere Tijden in de klas

Watersnoodramp

Andere Tijden in de klas

Watersnoodramp

In 1987 worden de Deltawerken voltooid. Met deze dammen en waterkeringen kan het water in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren worden tegengehouden als het nodig is. Het Deltaplan wordt in 1953 direct nodig na één van de grootste natuurrampen uit de Nederlandse geschiedenis: de watersnoodramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 gaat het goed mis: vele dijken begeven het en grote delen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland komen onder water te staan.