De chappes van Napoleon

Communicatie via kerktorens

De chappes van Napoleon

Communicatie via kerktorens

Communicatie door de lucht is niet van de laatste tijd.
Kerktorens bijvoorbeeld worden al eeuwenlang gebruikt voor het verspreiden van boodschappen. Zo worden de klokken geluid bij naderend onheil en kun je altijd zien en horen hoe laat het is. En Napoleon gaar nog een stapje verder. Hij gebruikt de kerktorens om berichten te verzenden. Het uiterst geheimzinnig communicatiesysteem heet De Chappe. Het zijn grote houten seinen bovenop kerktorens die binnen twee uur gecodeerde berichten van Parijs naar Lille kunnen overbrengen. En dat is winst, want te paard kost dit in die tijd wel twee dagen om een bericht over te brengen. Rond 1810 verschijnen de Chappes ook in Nederland. Via Breda, Utrecht naar het eindpunt Amsterdam. De kerktoren van Vreeland. Hoe goed het systeem ook werkt, de meeste mensen zijn niet zo blij met de Chappe door de schade die ze aanbrengen aan de kerken, maar vooral door de mysterieuze seinen. Als Napoleon wordt verdreven, verdwijnen ook direct alle Chappes uit Nederland. Ze hebben er maar twee jaar gestaan.