De slag bij Vronen

Een veldslag tussen Hollandse en West-Friese legers

De slag bij Vronen

Een veldslag tussen Hollandse en West-Friese legers

Als Janneke de tuin van haar huis in Sint Pancras wil veranderen, doet ze een lugubere ontdekking.
Onder Jannekes huis ligt een middeleeuws massagraf verborgen. Aan de botten en de schedels is te zien dat hier een vreselijke veldslag heeft plaatsgevonden. De omgeving van Alkmaar is aan het eind van de 13e eeuw het slagveld van Hollandse en West-Friese legers. De Hollandse Graaf Floris V is in die tijd de baas over West-Friesland. Als hij in 1296 wordt vermoord, denken de West-Friezen dat ze hun vrijheid weer terug kunnen krijgen en zij trekken op tegen de Hollandse overheersers. Maar bij Vronen, het huidige Sint Pancras, worden ze tegengehouden en er vindt een veldslag plaats waarbij de West-Friezen bijna letterlijk in de pan worden gehakt.
De Middelburg en de Nijenburg. Floris V wil een einde maken aan de strijd door de aanleg van een ring van burchten die steeds op een afstand liggen van twee enorme kruisbogen: quarelen. De plek waar de Middelburg, één van de kastelen van Floris V, heeft gestaan is nog altijd herkenbaar.