Germaine Greer in "Van de schoonheid en de troost"

VPRO, 18 juni 2000

Germaine Greer in "Van de schoonheid en de troost"

VPRO, 18 juni 2000

Zeer zelden verandert een boek de kijk op de samenleving. De Vrouw als Eunuch (1970) van Germaine Greer slaagde daar wel in. In dit opzienbarende werk schetste Greer het huwelijk als gelegaliseerde slavernij, viel ze de (mannelijke) misinterpretatie van de vrouwelijke seksualiteit aan en ontkrachtte ze verschaalde opvattingen over vrouwelijke inferioriteit. Het boek verschafte haar wereldwijd de reputatie van voorvechtster van de vrouwenbeweging. Verschillende andere publicaties, bijvoorbeeld over de menopauze, en haar grote strijdbaarheid bevestigden dat beeld. Maar Greer is van meerdere markten thuis. Naast kunsthistorische en literaire studies als The Obstacle Race: the fortunes of women painters & their work (1979), Slip-Shod Sibyls: recognition, rejection and the woman poet (1995) en Shakespeare (1986), schreef ze ook het persoonlijke Daddy, We Hardly Knew You (1989). Daarin beschrijft ze de invloed van haar door de oorlog getraumatiseerde vader op het gezin. Aan Greer kleven woorden als verbeten, strijdbaar en ook onaangenaam. Van de Schoonheid en de Troost toont de humoristische en tedere kant van Greer als zij, gewapend met een camera, haar vaderland Australië bezoekt.
Greer studeerde aan de universiteiten van Melbourne, Sydney en Cambridge. Als wetenschappelijk medewerker werkte zij op Warwick University. Van 1980 tot 1983 doceerde zij Moderne Letteren op de Universiteit van Tulsa. Sinds 1989 is zij als speciaal wetenschappelijk medewerker en als lid van het universiteitsbestuur verbonden aan Newnham College Cambridge.