Pulang ke Ambone (terug naar Ambon)

NCRV, 20 januari 1969

Pulang ke Ambone (terug naar Ambon)

NCRV, 20 januari 1969

(voorlopige VHS-copie - in afwachting van digitalisatie)
De Friese koerier van 21 januari 1969 schreef over dit programma: DE GISTERAVOND door de NCRV uitgezonden documentaire „Pulang ke Ambone" voorzag in een behoefte. Ze gaf antwoord op enkele vragen die bij de in Nederland verblijvende Ambonezen leefden en vermoedelijk ook wel bij de meeste van onze landgenoten. Uit de filmopnamen van het huidige Ambon bleek dat het daar bepaald geen paradijs is. Enkele uit Nederland in Ambon teruggekeerden bevestigden dit. Ze wilden graag terug naar Nederland. Minister Klompé („Van de 4000 gezinnen wonen er nog maar 700 in woonoorden") zei echter, dat geschoolde werkkrachten daar wel een goed leven wacht. Uit vraaggesprekken met Ambonezen bleek, dat men de oude droom maar moeilijk kan vergeten. Eén Ambonees wilde met zijn landgenoten Ambon van de Indonesiërs bevrijden... zonder bondgenoten. Op de vraag van Nico van Vliet hoe dit dan in zijn werk moest gaan, bleef een duidelijk antwoord uit.

Beschrijving:
a. Ambonees meisje vertaalt Ambonees gezang 117" + inleiding
van Nico van Vliet over de te vertonen film 26", zaalshots
35" in Ambonezenkamp in Vaassen 178" (zw/w).
b. Aankomst vliegtuig 18" + Ambonezenwijk in Djakarta 41" en
gesprek van Nico van Vliet met bewoners 3'48"
4'47" (Kleur).
c. Zaalshots in woonoord in Vaassen met commentaar van
Ambonezen op delen van de film 13" + 43" + 58" (zw/w).
d. Luchtopnamen van Ambon + aankomst vliegtuig 52" (Kleur).
e. Zw/w: Beelden van Ambon, oa natuuropnamen 17", markt 100",
verklaring van Ambonese vrouw over verdienste 21" Kleur:
Shots stad Ambon met oa veel betjah's (fietstaxi's) 33" en
oude bussen 30"
3'12"
f. Mensen in rivier + achterbuurt 21" (Kleur).
g. Beelden van scheepsdok 53" + interview van Nico van Vliet
met Lewis over onmogelijkheid tot verbetering van het dok 25"
en kapotte bruggen 13"
91" (Kleur).
h. Interview van Nico van Vliet met bewoners van Soeli 111" +
spelende kinderen 28" en verklaring van Ambonese meisjes over
heimwee naar Holland 47"
3'06" (Kleur).
i. Wedstrijd in touwtrekken 54" (Kleur).
j. Verklaring van teruggekeerde Ambonezen die weer naar
Holland willen 131" + 24" + sfeershots van Ambon oa
kerkdienst en baai 40" + 67"
4'22" (Kleur).
k. Gesprek met Ambonezen in zaal in woonoord in Vaassen nav
film oa over repatriëring naar Ambon en wonen in gemeenschap
7'28" (zw/w).
l. Verklaring van Marga Klompé over Ambonezen-vraagstuk, oa
repatriëring en voorlichting 9'46" (zw/w).

advertentie