Maluhati (het verlegen hart)

Feduco, 20 september 1987

Maluhati (het verlegen hart)

Feduco, 20 september 1987

(NB: Deels in het Maleis zonder ondertiteling)
In deze aflevering een reportage van Mary Hehuat over
problematiek van Molukse bejaarden in Nederland.
In de reportage worden vier groepen bejaarden belicht, nl de
zelfstandig wonende, de sterk hulpbehoevende, de
vepleegbehoevende en de door hun kinderen verzorgde
bejaarden.
Aan de orde komt mn de zorg van de kinderen voor hun ouders.
Dit idee is in de Westerse samenleving blijven bestaan, maar
in de praktijk grotendeels verdwenen. Verder wordt ingegaan
op de algemene voorzieningen waarvan de Molukse bejaarden
gebruik kunnen maken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
algemene faciliteiten en activiteiten van meer immateriële
aard in de eigen gemeenschap.
INTERVIEWS hierover met:
- bejaarden en hun kinderen;
- medewerkers hulpverlenende instanties;
- personeelslid "Huize Raffy".
SHOTS:
- bejaard Moluks echtpaar dat 60 jaar getrouwd is tijdens
voorlezen van een brief van de koningin en tijdens het
jubileumfeest;
- Molukkers tijdens het zingen van liederen voor het
bruidspaar;
- diverse shots Molukse bejaarden thuis en in bejaardenhuis
"Huize Raffy", oa tijdens therapie en tijdens het eten;
- nieuwbouw Moluks bejaardentehuis.
RESTMATERIAAL (niet op BCN):
- oudere Mollukkers nemen afscheid op Schiphol; huilende
familieleden; afscheidslied; paspoortcontrole;
- korte interviews over remigratie (Maleis en Nederlands).