Kinderen, in het jaar van het kind (presentatie: prinses Beatrix)

NOS, 19 december 1979

Kinderen, in het jaar van het kind (presentatie: prinses Beatrix)

NOS, 19 december 1979

Reportage uit 1979 naar aanleiding van het Jaar van het Kind, gepresenteerd door - destijds nog - Prinses Beatrix. Prinses Beatrix, erevoorzitster Nationale Commissie Internationaal Jaar van het Kind, geeft commentaar en voert
gesprekken met kinderen, volwassenen en hulpverleners op
verschillende lokatie's, over problemen van kinderen.
GESPREKKEN met:
- div. kinderen tijdens kindermanifestatie Unicef;
- toespraak tijdens installatie Nederlandse Kinderraad;
- kinderen en Mies Bouwman tijdens milieumanifestatie in Den
Haag over het milieu;
- voorzitter Initiatiefgroep Verkeersveiligheid;
- verkeersagent en adjudant rijkspolitie over kinderen in het
verkeer;
- directeur Speeltuinwerk;
- burgemeester over spelen rondom flats;
- woordvoerders actiegroep over het opheffen van speelruimte;
- rayonagent over woonproblematiek in volksbuurten;
- vice voorzitster, Jaar van het Kind Antillen;
- directrice kinderdagverblijf Curaçao;
- Surinaamse kinderen op straat; Italiaanse kinderen van
kinderkoor; Marokaanse kinderen in crèche;
- directrice kinderdagverblijf;
- hoofd lagere school, over de multinationale samenstelling
van de klassen;
- leraren van schakelschool buitenlandse kinderen;
- directeur sportbelang gehandicapte kind en geestelijk
gehandicapte kinderen in sportzaal en zwembad;
- leden Nederlandse Kinderraad;
- groepsleider kinderinternaat en een voormalig bewoonster
van een tehuis, over het wonen in kindertehuizen;
- directeur tehuis voor moeder en kind en bewoonsters
- vertrouwensarts en hoofdverpleegster over
kindermishandeling;
- medewerkster Vereniging tegen Kindermishandeling;
- medewerkster Kindertelefoon.
VERKLARING van:
- mr. Th.H. Bot, voorz. Nationale Commissie Internationaal