Floriadekoets trekt door Zuid-Slavië

Polygoon Wereldnieuws, 1960

Floriadekoets trekt door Zuid-Slavië

Polygoon Wereldnieuws, 1960

Nederlandse postkoets die vanuit Turkije op weg is naar de Floriade te Rotterdam.

advertentie