Bouw Maastunnel

Polygoon Hollands Nieuws, 8-3-1938 (1 min. 43 sec.)

Bouw Maastunnel

Polygoon Hollands Nieuws, 8-3-1938 (1 min. 43 sec.)

De aanleg van de Maastunnel te Rotterdam.

SHOTS:
- verkeer op de Coolsingel;
- geopende spoorbrug over de Koninginnehaven;
- verkeer, oa op en bij de Koninginnebrug en Willemsbrug;
- schepen op de Maas;
- schematische weergave van de aanleg van de Maastunnel (1100
mtr. lang) die de linker en rechter Maasoever met elkaar
verbindt, een dwarsdoorsnede waarmee de diepte van de tunnel
wordt weergegeven (14 mtr.), een dwarsdoorsnede waarin de
plaats voor verschillende vervoersmiddelen wordt aangegeven en
de wijze waarop de vervoersmiddelen door de tunnel zullen gaan
rijden;
- het bouwterrein;
- het afvoeren van zand mbv lopende banden;
- enkele lassers aan het werk.