Een belangrijke fase in de tunnelbouw

Polygoon Hollands Nieuws, 1941 (0 min. 45 sec.)

Een belangrijke fase in de tunnelbouw

Polygoon Hollands Nieuws, 1941 (0 min. 45 sec.)

Bouwactiviteiten Rotterdamse Maastunnel.

SHOTS:
- int. van de tunnel;
- arbeiders zijn aan het werk met pneumatische hamers, anderen
lassen of zijn aan het tegelzetten;
- een man met een pijp loopt inspecterend en toezichthoudend
rond.