Tentoonstelling Goden en Demonen van Tibet

Polygoon Wereldnieuws, 1-12-1948 (1 min. 15 sec.)

Tentoonstelling Goden en Demonen van Tibet

Polygoon Wereldnieuws, 1-12-1948 (1 min. 15 sec.)

In het Museum voor Volkenkunde te Leiden is een tentoonstelling ingericht van Tibetaanse religieuze kunst. De expositie bestaat hoofdzakelijk uit rolschilderingen, zgn. thangka's (?). Daarnaast zijn er religieuze voorwerpen en
godenbeelden.