DNW - Afl. 5: Ontwikkelingszaken - Ghana

VPRO, 5 november 2001

DNW - Afl. 5: Ontwikkelingszaken - Ghana

VPRO, 5 november 2001

Serie programma’s waarin door middel van gesprekken met deskundigen een beeld wordt geschetst van de nieuwe, technologische, wereld waarin wij leven.
Serie binnen- en buitenlandprogramma's waarin adhv reportages
een beeld wordt geschetst van de nieuwe wereld waarin wij
leven. Deze aflevering aandacht voor de ontwikkelingshulp aan
derdewereldlanden. In toenemende mate verschuift de hulp van
financiële en materiële ondersteuning naar het creëren van
een gunstig ondernemersklimaat. Er wordt een beeld gegeven
van de wijze waarop een ontwikkelingsland als Ghana een plek
tracht te verwerven in de wereldeconomie en de vraag wiens
problemen er met het huidige beleid tav de ontwikkelingshulp
aan de derde wereld worden opgelost.