Koninklijk bezoek aan Zeeland

Polygoon Hollands Nieuws, 6 augustus 1924

Koninklijk bezoek aan Zeeland

Polygoon Hollands Nieuws, 6 augustus 1924

De Koninklijke Familie bezoekt de festiviteiten in Middelburg ter gelegenheid van het 350 jarig jubileum van de overgang naar de Staatse Zijde. Bijwonen van een kerkdienst, afnemen van een defile, en opvoering van een
openluchtspel voor het stadhuis. Bezoek aan Goes met afname van een defile vanaf het bordes van het stadhuis.