Kool voor Amerika

Polygoon Hollands Nieuws, 1951

Kool voor Amerika

Polygoon Hollands Nieuws, 1951

In 1951 werden voor het eerst sinds 35 jaar grote hoeveelheden witte kool verkocht naar de Verenigde Staten wegens een misoogst in Texas en Florida. De film toont het aanvoeren van de kool door de tuinders naar de veiling te Langendijk. De controle van de kool door keurmeesters, het veilen, verladen en inpakken in speciale kratten. En vervoer per schip naar de Rotterdamse haven en het inladen in het ruim van een zeeschip met bestemming New York.

advertentie