Installatie burgemeester van Walsum

Polygoon Hollands Nieuws, 1 juli 1952

Installatie burgemeester van Walsum

Polygoon Hollands Nieuws, 1 juli 1952

Van Walsum en zijn echtgenote arriveren bij het stadhuis en
krijgen bloemen aangeboden door een dochtertje van één van de
wethouders.
In een bijzondere vergadering van B&W wordt Van Walsum
geïnstalleerd. De installatierede wordt uitgesproken door
waarnemend burgemeester Van Tilburg, die daarna de ambtsketen
overdraagt aan Van Walsum. Hierna houdt Van Walsum zijn
antwoordrede (met luistershot van oud-burgemeester P.J. Oud).
48:34 Receptie. Onder de aanwezigen A.J. d'Ailly,
burgemeester van Amsterdam, F.M.A. Schokking, burgemeester
van Den Haag, generaal M.R. de Bruyne, commandant van de
mariniers, J.A. Jonkman, voorzitter Eerste Kamer, en
oud-burgemeester Oud.