Het gouden huwelijksfeest van Hendricus Andreas Lemmens en Wilhelmina Catharina Lemmens-van Lieshout

Polygoon Hollands Nieuws, 2 september 1951

Het gouden huwelijksfeest van Hendricus Andreas Lemmens en Wilhelmina Catharina Lemmens-van Lieshout

Polygoon Hollands Nieuws, 2 september 1951

Het gouden paar stapt voor hun woning in een gereedstaande open koets met een grote gouden kroon. Familieleden nemen
plaats in volgende rijtuigen.
Voorafgegaan door een stoet meisjes in het wit (bruidjes) rijdt het gezelschap naar de St. Antoniuskerk.
Na een plechtigheid (bb) neemt het paar opnieuw plaats in de koets en gaat de stoet terug naar de woning. Daar aangekomen
wordt het gouden paar toegezongen.
Hierna wordt een feestelijke koffiemaaltijd gebruikt. Dan is het tijd voor de receptie.
Voor de woning van het paar wordt onder grote publieke belangstelling een muzikale hulde gebracht door achtereenvolgens de plaatselijke harmonie, een gemengd zangkoor en een mannenkoor.