Die anderen... een film vervaardigd voor de schooljeugd

Polygoon Profilti, 1948 (24 min. 46 sec.)

Die anderen... een film vervaardigd voor de schooljeugd

Polygoon Profilti, 1948 (24 min. 46 sec.)

Film van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels waarin de Nederlandse schooljeugd wordt opgeroepen mee te doen aan de jaarlijkse postzegelactie om zo hun gehandicapte en minder bedeelde leeftijdsgenootjes te helpen. Auteurs: Mels van de Meeberg, scenario; Peter Bartelsman, geluid; Piet Buis en Taede van Maanen, camera; Jan Jansen, regie.

De hoofdpersoon in de film, Jan Lange, een gezonde Hollandse jongen van tien, heeft geen interesse in de kinderpostzegelactie. In het commentaar wordt de jongen aangesproken en wordt zijn leven vergeleken met dat van verwaarloosde en gehandicapte kinderen. Jan ziet in hoe bevoorrecht hij is en doet mee met de kinderpostzegelactie.

05:37 Een vakantiekolonie, waar zwakke kinderen kunnen aansterken. De kinderen spelen op het strand, rusten en eten.
08:10 Een jongen komt thuis in een armoedige, vervuilde woning: zijn ouders zijn er niet en er is geen eten in huis. Ook deze jongen gaat naar een vakantiekamp. Er wordt benadrukt dat in een kamp niet alles leuk is: de jongen mist zijn moeder.
12:04 Speciaal onderwijs: kinderen die sommen maken mbv een aangepast telraam en lezen mbv een aangepast leesplankje.
13:17 Jongens die een beroepsopleiding volgen: fietsenmaken, schilderen, meubelmaken, schoenmaken. Meisjes leren strijken.
14:54 Blinde kinderen bij een blindeninstituut. Ze krijgen leesles met brailleboeken (een meisje leest voor), aardrijkskundeles (een jongen wijst plaatsen aan op een reliëfkaart), spelen buiten en zingen. Een blinde jongen loopt over straat en post een brief.
18:59 Dove kinderen krijgen spraakles en leesles van nonnen. Dove meisjes dansen op speciale muziek: ze voelen de trillingen en bewegen daarop.
23:32 Uitgaan van een school voor lichamelijk gehandicapten. Ze bewegen zich voort mbv stokken en looprekken. Een meisje zonder handen fietst op een aangepaste fiets. Kinderen, waarvan een deel afwijkingen heeft aan de handen, krijgen schrijfles en handwerkles.