Onderzeedienst der Marine (Den Helder)

Orion, 1929 (stom)

Onderzeedienst der Marine (Den Helder)

Orion, 1929 (stom)

Divisie onderzeeboten, bestaande uit Hr.Ms. 0 10 en 0 11, houdt schietoefeningen met medewerking van een escadrille van de Marine Luchtvaart Dienst.
00.00 Torpedo wordt bijna rechtstandig aan boord van onderzeeboot getakeld: torpedomaker is op kanonopbouw geklommen en houdt daar de torpedo in evenwicht. Het takelen geschiedt met behulp van kleine hijsinstallatie , die bedient wordt door twee matrozen 00.10 De torpedo wordt langzaam in schuine stand door een luik in het dek benedendeks gevierd 00.17 De dieselmotoren links en rechts van de smalle doorgang, die leidt naar de boeg lanceerbuis op de achtergrond 00.20 De onderzeeboot vaart weg, vlag in de top, commandant op de brug 00.30 Barkas komt langszij bij het achterschip van een torpedoboot. Een bolvormig stootkussen wordt tussen de beide schepen drijvende gehouden 00.32 Logementschip van de Koninklijke Marine aan de kade afgemeerd te Den Helder 00.41 Kanonneerboot vaart achter voor anker liggende kruiser langs 00.48 Onderzeeboot 010 op tegenkoers passeert een tiental meters verwijderd aan bakboord. Aan dek van de onderzeeer de hefinstallatie en het afweergeschut tegen lucht- en zeedoelen. Op de commandotoren in grote witte cijfers het getal 10 01.04 Tijdens het passeren glijdt de 010 langzaam onder water 01.10 Escadrille drijvervliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst afkomstig van het vliegkamp "De Mok" komt overvliegen 01.13 De 010 verdwijnt in een langzame duik onder water. Het ringvormig toestel is de antenne. De beide verticale uitsteeksels zijn periscopen, een voor normaal gebruik, de andere voor het doen van een aanval 01.26 Torpedoboot volgt snelle motorkruiser, die op volle kracht zeewaarts vaart 01.30 Onderzeeboot komt weer aan de oppervlakte. De boot wordt afgetrimd en vaart verder in de richting van de kruiser in de verte. 01.45 Divisie torpedoboten, de Z 5 en de Z 7 passeren aan bakboord varend in de kiellinie 01.56 De kruiser ligt onbewegelijk verankerd buitengaats. In de verte een patrouilleboot. Een drijvervliegtuig vliegt laag over het water langs 02.00 In snelle vaart nadert vanuit zee een torpedoboot, die bakboord langs vaart 02.10 Bemanning van de 010 staat aangetreden aan dek: achter de onderzeeer strijkt drijvervliegtuig op het water neer en taxiet over de golfjes in de richting van de kruiser 02.21 De torpedoboot uit tijdcode 02.00 is gedraaid en zet nu koers naar open zee, een breed kielzog achterlatend 02.30 Escadrille drijvervliegtuigen komt overvliegen 02.31 Twee in de kiellinie varende onderzeeboten openen het vuur op de vliegtuigen; witte wolken ontstaan bij het afvuren van het scheepsgeschut 02.35 het 7,5 cm kanon van de 010 wordt omhooggedraaid 02.39 Het escadrille komt laag in vliegen; rechts de onderzeeer 02.43 Juist als de twee buitenste toestellen gelijktijdig scherp naar buiten wegdraaien en het middelste vliegtuig rechtdoor blijft vliegen, wordt het kanon van de onderzeeer afgevuurd, hetgeen een witte explosiewolk veroorzaakt. Ook de achterste onderzeeer schiet, direct weer gevolgd door de voorste 02.49 Het kanon van de 010 wordt naar bakboord gebakst. Op de brug de commandant 02.52 Het escadrille drijvervliegtuigen vliegt over en verdwijnt in de richting van de zee 02.56 Gedeelte van het dek van de onderzeeer. De houten latten zijn op de ijzeren dekplaten bevestigd om het lopen aan dek te vergemakkelijken 03.03 De 010 lost een salvo en loopt met hoge vaart in de richting van de kust, gevolgd door de tweede onderzeeer 03.13 Het escadrille vliegt landinwaarts 03.15 De 010 vuurt wederom maar de drie drijvertoestellen vliegen ongestoord verder 03.22 Het kanon van de 010 wordt opnieuw gericht; bij het naar stuurboord baksen, volgen de laders de bewegingen van het geschut op de voet 03.35 Op luttele meters afstand passeert de 011 aan bakboord op weg naar de haven (zie noot 2 in dossier) 03.43 Het escadrille komt van zee uit in vliegen 03.48 De 010 verdwijnt heel langzaam onder water tot alleen de periscopen nog te zien zijn 04.17 De periscoop van de 010; verder weg passeert een dijvervliegtuig. Op de achtergrond de Noordhollamdse kust. De periscoop komt naderbij; een zich voortbewegende bellen baan wordt vanaf de periscoop zichtbaar, eerst zig-zag, later recht uit lopend: een torpedo is afgevuurd 04.32 De onderzeeer komt weer aan de oppervlakte en wordt afgetrimd 04.39 Motorbarkas komt in grote, schuimende, boeggolf in vliegende vaart naderbij en passeert richting haven terwijl drijvervliegtuig laag voorbij vliegt, komt torpedoboot stil te liggen 04.53 Torpedo, langszij in het water, wordt in de takel genomen 04.58 Van links naar rechts: torpedoboot, onderzeeer en kruiser 05.00 Drijvervliegtuig vliegt laag en vlak voor de camera door het beeld 05.02 Einde.