Uit hun woning gedreven huisgezinnen uit Katwijk wonen in bomvrije kazematten

Polygoon Hollands Nieuws, 28 januari 1925

Uit hun woning gedreven huisgezinnen uit Katwijk wonen in bomvrije kazematten

Polygoon Hollands Nieuws, 28 januari 1925

Duinlandschap met deels uitgegraven kazematten (bunkers); uit het zand steken 2 rokende schoorstenen, 13". Frontaal ingang een der bunkers, man graaft zand weg, gezin, man, vrouw en kind, allen op klompen, komen naar buiten, 17". Cu openen ijzeren luikje in wand, vrouw en kind kijken erdoor, 10".