Nieuwe afdeling van het Kamerlingh Onnes laboratorium in gebruik genomen

Polygoon Hollands Nieuws, december 1952

Nieuwe afdeling van het Kamerlingh Onnes laboratorium in gebruik genomen

Polygoon Hollands Nieuws, december 1952

In het Kamerling Onnes Laboratorium te Leiden wordt een
nieuwe afdeling in gebruik genomen. In de afdeling wordt
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het vloeibaar maken van gassen mbv zeer lage temperaturen. De gelden voor de inrichting zijn beschikbaar gesteld door de BPM.
BPM-directeur ir. H. Bloemgarten draagt, met een toespraak, de zaak over aan de Staat. Aanwezig zijn oa de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Financiën, mr. J.M.L.Th. Cals en J. van de Kieft.

SHOTS:
- Ext. laboratorium;
- int.: toespraak Bloemgarten; aan het slot van zijn rede
komt Cals uit de zaal naar voren en geeft hem een hand;
- Cals en gezelschap maken een rondgang door het laboratorium
en zien oa div. koudgasmachines; het gezelschap ziet oa
demonstraties met zeer koud gemaakte en daardoor vloeibaar geworden lucht; men kijkt naar de historische apparatuur waarmee prof. H. Kamerlingh Onnes in 1908 helium vloeibaar maakte en bezichtigt een zeer grote electromagneet;

03:13 Van de Kieft (meest rechts, met bril);
04:39 Cals (meest rechts).