Lopende zaken - Getuigen

Lopende zaken - Getuigen

Een Nederlands onderzoeksteam trok in 1995 naar Rwanda in opdracht van het mensenrechtencentrum van de Verenigde Naties. Doke Romeijn en Mirjam Bartelsman volgden het team in een zoektocht naar bewijsmateriaal om de verdachten te kunnen berechten in een VN tribunaal.

advertentie