Kerkdiensten voor Biafra

Polygoon Hollands Nieuws, januari 1970

Kerkdiensten voor Biafra

Polygoon Hollands Nieuws, januari 1970

Herdenkingsdienst in de Engels hervormde kerk en de rooms-katholieke kerk op het Begijnhof te Amsterdam voor de slachtoffers van de onlusten in Nigeria en Biafra. Met oa minister B.J. Udink van Verkeer en Waterstaat, kolonel A.M. Bosshardt van het Leger des Heils, bisschop Th.H.J. Zwartkruis van Haarlem en schrijver Godfried Bomans. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden, waarmee 3500 gulden bijeen wordt gebracht.