Pinksterfeest van de AJC te Vierhouten

Opdrachtfilm, 1925

Pinksterfeest van de AJC te Vierhouten

Opdrachtfilm, 1925

Reportage van een jeugdkamp van de Arbeiders Jeugd Centrale op de Paasheuvel bij Vierhouten. Bij de kampleiding o.a. Koos Vorrink. Beelden van de opbouw van het kampement, het vertrek uit Amsterdam van een groep AJC-ers. Samenzang, volksdansen en gezamenlijke maaltijden.

Beschrijving deel 1
00.00 Panorama van de terreinen van de Paasheuvel te Vierhouten op de Veluwe (noot 1) 00.06 Grazende schapen symbool van het landelijke karakter 00.12 Panorama van de terreinen rond het hoofdgebouw op de Paasheuvel (noot 2) 00.24 De gehavende AJC-vlag wapperend van de mast op het puntdak van het gebouw 00.27 Koos Vorrink met assisitent zet het kampeergedeelte uit voor de Amsterdamse AJC-afdeling 00.32 Monteren van de waterleidingen voor de wasgelegenheden 00.37 Detailbeeld van een in aanbouw zijnde wasgelegenheid 00.43 Detailbeeld van de bouw van een waterleiding op houten jukken 00.51 AJC'ers bouwen stellingen t.b.v. de waterleiding 00.57 Bouw van een waterreservoir op hoge houten stelling 01.05 Aanvoer per paard en wagen van de kampeertenten beschikbaar gesteld door het Militair Oefenkamp op de Harskamp (Infanterieschietterreinen) 01.14 Afladen van de tenten 01.26 Overbrengen met mankracht van de tenten naar de daarvoor aangewezen opstelplaatsen 01.35 Aanvoer van legeringsstro bestemd voor de reeds in een tentenstraat neergezette tenten 01.45 Panorama van een deel van het kampement 01.59 Lid van de Amsterdamse AJC leest in het jeugdorgaan 'Het Jonge Volk' het plan tot het houden van jeugdkamp op de Paasheuvel (noot 3) 02.08 Een ander verheugd lid raadpleegt zijn agenda om te zien of hij op de vermelde data deel kan nemen en toont uitbundig handenwrijvend zijn blijdschap 02.14 AJC-ers in Amsterdam-Oost op weg naar het verzamelpunt voor vertrek per trein naar Nunspeet 02.18 AJC-ers op het verzamelpunt 02.20 De AJC met vaandels op weg door Amsterdam naar het station Weesperpoort 02.42 Als boven gefilmd op een ander punt in de stad 02.48 Aankomst bij het station 02.55 Opmarcheren op het perron waar aan de linkerzijde de trein naar Nunspeet gereedstaat 03.17 Op verzoek van de leider wordt een carre gevormd voor het opvoeren van een afscheidsdans 03.28 Uitvoering van de dans 03.36 Ordelijk opstellen van de AJC-ers om in houten rijtuigen 3de klasse te stappen 03.41 Aankomst van de trein op het station van Nunspeet 04.15 Uitstappen, opstellen in formaties en afmars naar het kampement 04.58 Een ontvangstcomite wacht aan de kamppoort 05.05 Opmars van de deelnemers over de heide naar de Paasheuvel 05.23 Uitzicht vanuit het tentenkamp op het hoofdgebouw 05.25 Deelnemers trekken het tentenkamp binnen 05.48 Voeten wassen na de lange mars vanaf het station 05.55 Groot gedrang in de wasgelegenheden van de jongens en die van de meisjes. Inspectie van de verfriste jongelui door de leidinggevende figuren uit de Amsterdams SDAP en AJC 06.06 Begroeting van de Amsterdamse deelnemers op joviale wijze door de leiders aangeverd door de hoofdstedelijke wethouder Dr. F.M. Wibaut 06.40 Wibaut verwelkomt in zijn karakteristieke houding de kampeerders 06.49 Een leider struikelt tot algemeen leedvermaak 06.50 De leider van de AJC Koos Vorrink houdt een bezielende toespraak tot de verzamelde jeugd 07.00 Piet Tiggers, expert op het gebied van de volkszang, geeft onderricht. Naast hem echtgenote Line Tiggers, belast met het organiseren en leiden van volksdansen 07.07 De AJC o.l.v. Piet Tiggers aan de zangles 07.13 Het echtpaar Tiggers gezamenlijk aan de arbeid 07.17 Piet Tiggers dirigeert 07.25 Een groep AJC-ers voert een volksdans met diverse variaties uit 07.41 Terugkeer van de weide naar het kamp voor de maaltijd 07.43 De tent voor het uitdelen van de maaltijden waar de met warm eten gevulde gamellen gereed staan 07.49 Aanvoer van het brood in grote houten bakken 07.55 In rijen begeven de kampeerders zich naar de uitdeelposten van de maaltijden 08.07 Aankomst van de gamellen op de uitdeelposten 08.13 Corveeers vullen de aangereikte borden met soep 08.18 Het interieur van een kampeertent 08.19 Kampeerders zetten zich met hun gevulde borden voor de tent 08.26 Kampeerder heeft moeite met de te hete soep 08.31 Een ander toont de juiste manier om soep te eten 08.40 De kwaliteit van de soep is uitstekend 08.45 Hoornblazer blaast reveille 08.53 Het kamp komt tot leven en er ontstaat een run op de wasgelegenheden 09.01 Slaperig ogende meisjes komen hun tent uit 09.05 Overzicht van het terrein met de wasgelegenheid 09.13 De meisjes maken toilet 09.20 Hoewel reeds grotendeels gekleed demonstreren jongens en meisjes uitvoerig hoe zij zich wassen 09.29 De deelnemers bij het wassen aan de geimproviseerde wastafels 09.51 Begin van het ontbijt voor de tenten 10.00 Koos Vorrink overziet als een tevreden veldheer het kampement 10.04 EINDE Noot 1: Het terrein van De Paasberg werd op 1 juli 1922 door de AJC aangekocht. Het eerste weekkamp werd daar gehouden van 15 juli tot 22 juli 1922 o.l.v. Jan Stoovelaar. Noot 2: Het kamphuis De Paasheuvel, gebouwd in 1922/23 werd op 22 december 1923 aan het Centraal bestuur van de AJC overgedragen. Noot 3: In 1913 werd de eerste landelijke jeugdconferentie van de SDAP gehouden. Daar werd besloten tot de oprichting van een Centraal Komite voor Jeugdorganisaties (JO) en het stichten van een eigen landelijk orgaan 'Het Jonge Volk'. Het Jonge Volk verscheen voor het eerst in 1914. Met de oprichting van de AJC in 1918 werd Piet Voogd redacteur van het Het Jonge Volk. In 1920 werd de redactie overgenomen door de schrijver A.M. de Jong, die op zijn beurt op 1 januari 19121 werd opgevolgd toen Koos Vorrink als eerste bezoldigde secretaris-redacteur in functie trad.

Beschrijving deel 2:
00.00 Opmars van de jongens en meisjes van de Amsterdamse AJC (noot 1) van het tentenkamp naar de dansweide op het terrein van de Paasheuvel te Vierhouten op de Veluwe 00.17 Parendans uitgevoerd in verschillende figuren rond de met groen en kleurige linten versierde Meiboom 01.07 De Meiboom 01.12 Volksdans, geschoeid uitgevoerd gadegeslagen door de niet deelnemers gezeten op de heuvels rond de dansweide 01.19 Folkloristische dans blootsvoets en in afwisselende figuren gebracht door jongens en meisjes in een sterk wisselend ritme 02.30 Klassieke dans in Griekse stijl door groep in het wit geklede meisjes 02.33 Komische dans door als Mickey Mouse geklede dansers met als thema het overwinnen van het goede over het kwade geinspireerd op Ali Baba en de 40 rovers en andere gespeelde sprookjes 05.34 Blootsvoets uitgevoerde vormen van vrijheidsdansen 05.50 Ongedwongen samenzijn en spel voor het tentenkamp 07.30 Toeschouwers slaan spel, dans en actieve recreatie met aandacht gade 07.34 Leidinggevende figuren uit de SDAP met als centrale figuur de Amsterdamse wethouder Dr. F.M. Wibaut, volgen met belangstelling het gebeuren op het veld 08.01 Spel gebaseerd op de wederwaardigheden van de stripfiguur Bulletje en Bonestaak met in hoofdrol de dorpsveldwachter als domme handhaver van orde en gezag 08.23 Groepsgewijs instappen in de trein naar Amsterdam op het station Nunspeet 08.28 Detailopname van een houten personenrijtuig 3de klas. Treindienstgeleider sluit de portieren 08.35 Meisjes zwaaien vanuit open portierraam ten afscheid 08.43 Detailbeeld van het rijtuig 3de klasse met richtingbord waarop met krijt de bestemming Amsterdam staat vermeld 08.49 EINDE Noot 1: Het Centraal Komité Jeugdorganisaties (JO's) van SDAP en NVV besloot op 18 maart 1918 het Komité de 'Arbeiders Jeugd Centrale' (AJC) te noemen. De AJC stelde zich de culturele en maatschappelijke emancipatie van de arbeidersjeugd ten doel. Door de contacten met de Duitse jeugdbeweging tijdens internationale jeugdfeesten in Weimar en Bielefeld voelde de leiding van de AJC zich sterk aangetrokken door de enthousiaste beleving van de zang, dans, muziek en voordracht. Door de beoefening van deze activiteiten ontwikkelde zich in de AJC een eigen levensstijl, die onder meer tot uiting kwam in de kleding, het kamperen en de optochten met gekleurde vlaggen. De AJC, die in 1919 ruim 6000 leden telde in 41 afdelingen, kreeg een stimulans toen op 1 januari 1921 Koos Vorrink in functie trad als secretaris-redacteur. Het gelukte de AJC uit de bouwen tot een algemeen gerespecteerde jongerenorganisatie. De AJC die na WO II nog een hernieuwde bloei kende werd in 1959 opgeheven. Het jeugd- en jongerenwerk kwam onder de hoede van het in maart 1959 opgerichte Jeugd- en Jongerencentrum 'Ruimte'.