Kort item over de Berlijnse Muur

Universal News, 16-08-1962

Kort item over de Berlijnse Muur

Universal News, 16-08-1962

Eerste verjaardag van de Berlijnse Muur. Kort item over de afscheiding tussen Oost- en West-Berlijn. Beelden van wachtposten, patrouilles en Willy Brandt die een herdenkingsdienst leidt.