Schaken op school

Karel van Riet Paap

Schaken op school

Karel van Riet Paap

In de hoogste klasse van de Nutsschool in Den Haag wordt
onderwijs in schaken gegeven. De op het schoolbord
weergegeven zetten uit een partij tussen Napoleon en generaal Bertrand worden op een groot schaakbord nagespeeld, waarbij leraar toelichting geeft en leerlingen betrokken worden.

Uitgebreide beschrijving:

00.00
Tussentitel: Profilti-nieuws: Schaken op school. In de
hoogste klasse van de Haagsche Nutsschool in de Merkusstraat krijgen de leerlingen lessen in schaken, die met de grootste animo worden gevolgd;

00.15
SHOTS: Klaslokaal waarin leraar, staande naast groot
schaakbord waarop beginopstelling van de stukken, leerlingen toespreekt. Op schoolbord geschreven zetten uit partij tussen Napoleon en generaal Bertrand. Leraar naast bord. Pan langs aandachtig luisterende jongens, wo Wim van Riet Paap, en meisjes;

00.44
Leraar verzet op schaakbord witte paard en vervolgens zwarte pion. Geïnteresseerd kijkende leerlingen. Leraar wijst jongen aan die antwoordt, waarna wit op het bord een rokade uitvoert. Cu's leerlingen;

01.26
Leraar laat jongen bij het bord komen en hem de volgende zet doen, waarbij de witte toren zowel eigen pion dekt als zwarte koning kan bedreigen;

01.48
Titel: Van de theorie naar de praktijk. SHOTS: Jongens
schaken tegen jongens, meisjes tegen meisjes. De schakers en het verplaatsen van de stukken op de borden;

02.12
Eindleader;

02.15
EINDE.

advertentie