Afstandsmarsch N.J.V. 1939

Ideaal Filmlaboratorium Den Haag; Riet Paap, Karel van

Afstandsmarsch N.J.V. 1939

Ideaal Filmlaboratorium Den Haag; Riet Paap, Karel van

Filmreportage van de jaarlijkse afstandsmars van het Nationaal Jongeren Verbond. Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana slaan vanuit een open hofauto het langstrekken der militaire en civiele deelnemers gade.

Uitgebreide beschrijving:
00.00
tt: Bij het krieken van den dag. SHOTS: Sedan stopt in de
vroege morgenuren in verlaten straten van Den Haag, twee
geüniformeerde jongens en een official stappen uit en brengen met witte verf richtingspijlen en afstandsgetallen (noot 1) op het wegdek en op een reclamezuil aan;

01.23
Twee dames en twee heren achter registratietafel. Bebaarde heer spreekt met official. Deelnemers bij de aan lijnen opgehangen registratiebordjes. Cu bordjes met muntstukken. Opmarcheren geüniformeerde gemengde groep tussen gereedstaande militaire detachementen door. Officials presenteren zich bij generaal. Dame beklimt podium vanwaar zij uitkijkt over menigte militairen. Tamboers van het NJV. Deelnemers op het Kurhausterras. Vlag van het NJV aan vlaggenmast. Heer spreekt door microfoon
deelnemers toe. Vrouwelijke vlaggenwacht van het NJV.
Mannelijke NJV-ers;

03.20
Detachementen van Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Korps Mariniers en politie marcheren af evenals het op de voorgrond gereedstaande detachement van de Koloniale Reserve onder commando van een kapitein. Afmarcheren meisjes-verenigingen, gemengde sportverenigingen, padvinders, vlaggen meevoerende mannen-sportvereniging en gemengde afdeling NJV-ers, allen vanaf het Kurhausterras te Scheveningen;

06.37
Individuele deelnemers onderweg gevolgd door militaire
detachementen en geüniformeerde sportverenigingen en
padvinders wo zeeverkenners;

10.32
Deelnemer haast zich voort. Deelnemers laten hun
registratiekaart knippen bij controlepost tegenover
Houtrusthallen. Marcherende in puttee's (beenwindsels)
gehulde soldatenbenen. Op tweewielig onderstel meegevoerde watergekoelde mitrailleur door detachement met Duitse helmen model WO I. Met tamboers voorop marcherende militaire detachementen. Drietal wandelaars in snelwandelpas;

13.22
Halt gehouden detachement van het regiment Grenadiers legt uitrusting af waarna elke militair uit doos een appel krijgt. Lunchende militairen bij pleisterplaats Huize Den Deil bij Wassenaar, waar twee deelnemers zich voorthaasten;

14.56
tt: Einde 1e deel. Tweede deel. H.M. de Koningin toont
persoonlijk Hare belangstelling. SHOTS: Open hofauto met
koningin Wilhelmina en prinses Juliana stopt waarna
secretaris militaire en civiele autoriteiten aan hen
voorstelt. Op de achterbank van de hofauto gezeten koningin en prinses slaan het langsmarcheren van de deelnemers gade waarbij de detachementcommandanten zich melden dan wel het voorgeschreven eerbewijs brengen. Militaire en civiele autoriteiten worden door generaal aan de koningin voorgesteld een krijgen een handdruk, waarna het langsmarcheren verdergaat;

24.12
Lakei en chauffeur zetten het windscherm van de hofauto
overeind, nemen hun plaats in, auto steekt achteruit en rijdt weg tussen belangstellende menigte door;

25.06
Aankomst deelnemende detachementen en groepen tussen grote menigte toeschouwers. Pan over menigte en aangetreden militaire detachementen. Aankomst sportverenigingen en NJV-ers;

27.52
Generaal spreekt deelnemers toe en reikt prijzen uit aan
officieren. Vice-admiraal reikt prijs uit aan luitenant-ter-zee 2e klasse, waarna generaal prijsuitreiking voortzet;

29.27
Heer spreekt deelnemers toe, terwijl militairen geweer
presenteren;

29.36
tt: Einde. Deze film-reportage werd opgenomen en vervaardigd door: Ideaal Film Laboratorium. K. van Riet Paap Den Haag. Gevaert Cine-film;

29.44
Eindleader;
29.53
EINDE.