Afstandsmarsch N.J.V. 1938

Ideaal Filmlaboratorium Den Haag; Riet Paap, Karel van

Afstandsmarsch N.J.V. 1938

Ideaal Filmlaboratorium Den Haag; Riet Paap, Karel van

Reportage van de jaarlijkse afstandsmars van het Nationaal
Jongeren Verbond over 25, 30 en 35 km op Hemelvaartsdag 1938, opgenoemen door de amateurfilmer Van Riet Paap. Deelnemers zijn detachementen militairen, afdelingen geüniformeerde jongeren alsmede individueel lopende wandelaars. Het vertrek geschiedt vanaf het Kurhausterras te Scheveningen en het parcours voert door de Haagse dreven.

Uitgebreide beschrijving:
00.00
Filmtitel: NJV marsch over 25-30-35 km. op Donderdag 26 Mei 1938 (Hemelv.dag.);

00.10
SHOTS: Tweetal militaire hoornblazers. TT: Om het N.J.V.
kruis.

SHOTS: Het wandelkruis. TT: De voorbereidingen en het
vertrek van het Kurhausterras te Scheveningen. SHOTS: Tafel waaraan officials deelnemers inschrijven. Aan lijnen
opgehangen bordjes voor aanmelding van de deelnemers. Tweetal kapiteins van de Kon. Landmacht en een generaal der artillerie bekijken deelnemerslijsten. Aangetreden
detachement van de KL gaat "op de plaats, rust". Detachement matrozen van de Koninklijke Marine marcheert af evenals een groep mannen van wandelsportvereniging. Luitenant ter zee 2de klasse bij zijn aangetreden detachement. Detachement van het Korps Mariniers houdt halt. Opmarcherende militairen van de KL terwijl generaal groet en met kapitein lijsten controleert als detachement mariniers verder marcheert;

01.56
Aankomst compagnie cadetten van de Koninklijke Militaire
Academie, met smalfilmcamera gefilmd door dame. Detachement militairen marcheert voorbij. Van bovenaf gefilmde aangetreden detachementen militairen, padvinders en toeschouwers. Officials aan de registratietafel. Op het
vertreksein wachtende wandelsportverenigingen. Detachement mariniers maakt 'rechtsom' en marcheert af gevolgd door detachementen van de marine en de landmacht, marechaussee en eenheid met Duitse helmen model WO I, eenheid met Franse helmen, afdeling van de Militaire Geneeskundige Dienst waarna geüniformeerde jongens langs trekken, gevolgd door grote groep padvinders, een afdeling van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en gemengde afdelingen van wandelsportverenigingen. Afdelingscommandant met Duitse helm meldt zich present en af bij kapitein van de KL Generaal en kapiteins verwijderen zich. Afmars van vereniging uit Rotterdam;

06.45
tt: Op marsch ! SHOTS: Detachement matrozen marcheert als eerste (noot 1) over het Gevers Deynootplein te Scheveningen, gevolgd door afdelingen van de Koninklijke Landmacht, het Korps Mariniers, Koninklijke Marechaussee, Militaire Geneeskundige Dienst, andere militaire detachementen en afdelingen van geüniformeerde sportverenigingen. Detachementen, afdelingen en groepen marcheren door Den Haag, begeleid door tamboers. IJscoman duwt zijn kar aan de kant om ruim baan te maken voor deelnemers van de strijdkrachten, die gadegeslagen worden door officieren van de KL tijdens mars door bosrijke omgeving.

13.07
tt: Even tijd voor .. SHOTS: Achterzijde bestelauto met
reclame voor Nutricia Chocomel, waar dames en heren
deelnemers uit flesjes chocomel inschenken. Uithangbord 'Café "De Kieviet" restaurant, waar militair van Geneeskundige Dienst voet van deelnemer met jodium behandelt en drie militairen van de dienst poseren. Afdelingen militairen, individuele deelnemers, wandelsportverenigingen marcheren langs;

14.32
tt: Controle.

SHOTS: Fietsers, wandelaars en toeschouwers in een door bomen omzoomde laan. Cadetten van de KMA aan de lunch. Aangetreden detachementen van KMA en van de Koloniale Reserve (met bamboehoed). Generaal spreekt deelnemers toe en krijgt applaus van publiek waarna hij en vice-admiraal van de Koninklijke Marine wandelkruisje uitreiken aan detachementscommandanten en leiders en leidsters van deelnemende verenigingen, gadegeslagen door deelnemers en publiek. Detachementen presenteren het geweer, generaal groet en brengt driewerf hoera uit. Overhandigt beker aan kapitein van de Koloniale Reserve, waarna nog prijzen uitgereikt worden aan leider van sportvereniging en politieofficier. Kapitein en luitenant van Koloniale Reserve poseren met beker. Shots van prijsuitreiking aan adjudant, van poserende prijswinnaars en van aangetreden afdelingen van sportvereniging en van politie;

17.55
Afdeling jongens marcheert af. Hoornblazer. Deelnemer poseert met vlag van Nationaal Jongeren Verbond Den Haag. Tussenleader. Vlaggetje met opschrift N.J.V. (dokter) op grille van auto. De arts. Sergeant van Militaire
Geneeskundige Dienst behandelt kapotgelopen hiel. Militairen leggen hun uitrusting af. Detachement Koloniale Reserve zet geweren aan rotten en gaat 'op de plaats, rust'. Officieren van het detachement onderhouden zich. Op het trottoir afgelegde trommels en hoorns. Onderofficieren eten hun boterham en drinken hun melk. Hun collega's van de KL drinken bier of koffie. Rustend groepje van wandelsportvereniging. Militair met Duitse helm steekt de trompet en tamboer geeft een roffel;

20.39
tt: De terugkomst. SHOTS: Vlaggen van NJV aan vlaggenmasten. Aankomst groepen, detachementen en individuele deelnemers op de boulevard gadegeslagen door grote menigte toeschouwers;

25.07
tt: De Jury.

SHOTS: Jury bestaande uit officieren en burger-officials, voorgezeten door generaal, overleggen aan jurytafel. Officier van Generale Staf en majoor kijken toe. Pan over menigte die aankomst deelnemers gadeslaat. Officieren groeten elkaar. Afgelegde helmen, geweren en leren
draagstellen met patroontassen. Schoolbord met opschrift:
Limonade fl. 0,20. Bier fl. 0,25. Ober bij drankentafel;

26.49
tt: De prijsuitreiking. SHOTS: Dame vult formulier in. Bord
met wandelkruisjes;

27.05
eindleader;

27.08
EINDE.