Van Riet Paap Familiefilms deel 1

Compilatie van korte familiefilms van een Haags gezin

Van Riet Paap Familiefilms deel 1

Compilatie van korte familiefilms van een Haags gezin

Eerste samengestelde familiefilm van de familie Van Riet
Paap. Betere amateurfilm opgenomen door Karel van Riet Paap, die als operateur werkzaam was bij de N.V. Orion Filmfabriek in Den Haag en in de 30'er jaren directeur/eigenaar was van het N.V. Ideaal Film Laboratorium, eveneens in Den Haag. De films geven een goed beeld van het leven van gezin met een 'middeninkomen' in de jaren '30 van de 20e eeuw. In deze film maakte hij vooral opnamen van zijn kinderen Wim en Anneke, vanaf hun baby/peuter zijn tot jongen resp. meisje. De compilatie omvat de volgende korte films:

1) Familiefilm samengesteld uit diverse opnamen van zoontje
Wim 1926-1930 (tc. 02'02" - 19'50")
2) Naar speeltuin "De Knip", de eerste schooldag, baby Anneke
in 1930 (tc. 19'50" - 28'33")
3) Het huis aan de Schenkkade en wandelen langs de Broeksloot
e.o. 1934 (tc. 28'33" - 38'49")
4) Anneke in de badteil. Anneke en Wim in overdekt zwembad
1936 (tc. 38'49" - 54'48")


Uitgebreide beschrijving
02.02 Tussentitel: Een familie-film samengesteld uit meer en minder geslaagde opnamen van Van Riet Paap. SHOTS: Montagebeeld van de samensteller Karel van Riet Paap o.a. gekleed in witte laboratoriumjas. TT: Omstreeks 1926- '27. Z'n dagelijksch bad.

SHOTS: Peuter Wim in bad in een teiltje (noot 1), in z'n
onderbroek en in een speelpakje. TT: En zijn klimoefeningen.

SHOTS: Wim klimt met stuk speelgoed in zijn kinderstoel. TT: Maakten hem reeds op jongen leeftijd vlug ter been.

SHOTS: Moeder en zoon steken ijlings de rijweg over;

03.40
tt: Uit. SHOTS: Gezin Van Riet Paap w.o grootmoeder buiten aan tafel. Wim in kinderstoeltje. TT: En thuis.

SHOTS:
Poserende Wim met zijn moeder. TT: Begin 1929. Nog steeds Moeders jongen. SHOTS: Wim in matrozenpakje poseert met zijn moeder, die hij een kusje geeft;

05.05
tt: Ontdekkingsreizen in de richting Voorburg.

SHOTS: Wim, gekleed in matrozenpakje, jasje en muts, steekt vlonder over, drentelt bij weidehek waar hij met ketting speelt, vertoeft aan oever van beekje, betreedt smal voetgangersbruggetje en loopt over boslaantje. Eenden in het water. Wim speelt met een tak op de oever;

06.13
tt: Gropie op bezoek. SHOTS: Wim poseert met zijn oma die hij kusjes geeft. Wim poseert tussen zijn oma en zijn vader (noot 2);

06.57
tt: Langs de Broeksloot. SHOTS: Wim en zijn moeder wandelen langs de Broeksloot, waar hij, gezeten op een visstoep, met een tak in het water roert. Tweetal loopt over ophaalbrug en over wandelpad naast de sloot;

07.54
tt: Zomer 1929. Bezoek. SHOTS: Juichende kinderen op station Heemstede-Aerdenhout, waar elektrisch treinstel stopt en uitgestapte passagiers plaatsbewijzen afgeven aan vrouwelijke beambte;

08.46
tt: Naar Scheveningen.

SHOTS: Opnamen vanuit de tram van stadsverkeer, varend jachtje in naastgelegen kanaal, bruggen, bossen en duinen tijdens rit naar Scheveningen. Pan van Pier naar boulevard en Kurhaus. Blik langs het Kurhaus. Wim, ouder meisje en jonger jochie spelen onder toezicht van ouders in het zand, aan de kant van een krib waar naar schaaldiertjes gezocht wordt. Cu's van ouders in strandstoelen. Meisje maakt
zandhoop, jochie huilt, Wim slaat zijn vader met houten
schepje, wordt terechtgewezen. Lachende moeders. Wim en jochie in gegraven kuilen waar meisje zich bij hen voegt.
Gezelschap verlaat het strand, beklimt trap naar boulevard
vanwaar laatste blik op strand geworpen wordt (noot 3);

13.05
tt: Aan de Schenkkade. April 1930.

SHOTS: Wim in jekkertje met hoedje speelt op provisorische houten brug, rent talud af, rijdt op z'n driewieler en loopt over stapel straatstenen, laat zich zakken, poseert waarbij hij zijn hoedje afneemt om zijn halflange haar te tonen en rijdt weer op z'n driewieler. Pan naar links vanaf molen naar nieuwe straatweg;

15.07
tt: Naar "De Knip". Mei 1930. SHOTS: Wim en ouder meisje
komen hand in hand aanlopen, schommelen in schuitje, dat door dame (noot 4) in beweging wordt gebracht, draaien rond in paardendraaimolen, aangeduwd door de dame en glijden van glijbaan. Meisje schommelt staande op schommelplankje, Wim dito in schuitje. De heer en Van Riet Paap en de dame schommelen staande in het schuitje. Meisje ondersteboven hangend aan de ringen. Wim aan de ringen. Motorjachtje passeert veerpont waarop Wim en meisje vaart oversteken;

19.50
Tussenleader. Mevrouw Van Riet Paap bij wieg van baby Anneke. Onscherpe cu's van baby, die vervolgens opgenomen wordt, op de arm van moeder poseert, in de armen van oma gelegd wordt en met haar en Wim poseert, waarbij Wim haar voortdurend kusjes geeft. Moeder neemt baby over (noot 5);

22.19
tt: Voor 't eerst naar school. Sept 1930. SHOTS: Wandklok
wijst kwart over negen aan. Moeder knuffelt Wim ten afscheid die portiektrap afdaalt, rijweg oversteekt en naar zijn moeder in de erker wuift. Pijprokende vader wandelt met Wim aan de hand op weg naar school. Wim tussen vader en andere heer loopt naar schoolgebouw, dat hij en zijn vader binnengaan. Wachtende ouders zien kinderen naar buiten komen. Wim rent naar zijn naderende moeder die gesprekje heeft met andere, haar zoontje afhalende, dame. Wim en het jongetje hebben een "potje vechten" met veel armgezwaai. Wim en zijn moeder naderen hun huis;

25.23
Tussenleader. Peuter Anneke op schoot van moeder voor het raam. Moeder met Anneke in de kinderwagen en Wim er naast, wandelt over trottoir van Schenkkade waar Anneke naar rijweg wil dribbelen. Anneke in kinderwagen. Wim leert zijn zusje hoe haar poppenwagen voort te duwen waarna zij het verder zelf doet. Anneke poseert thuis in een fluwelen jurkje;

28.33
Tussenleader (6"). Blik naar rechts genomen vanuit het huis
(etagewoning) met weilanden, vaarten, spoorlijn, woonwijk,
gashouder, brug en kerk. Cu's van tweetal heren. Wim loopt over straat, belt aan bij benedenwoning, wordt binnengelaten even later gevolgd door heer met fiets. Mw. Van Riet Paap hangt lachend uit raam van bovenverdieping. Op straat beneden onderhoudt zij zich met buurvrouw in haar tuintje. Viertal meisjes wo Anneke.

Onscherpe cu's van de meisjes en buurvrouw, Anneke met lang krullend haar (noot 6). Buurvrouw neemt de drie buurmeisjes mee naar huis;

31.16
Anneke op haar driewieler rommelt wat met het rugplankje.
Kinderen poseren. Anneke probeert vergeefs kat in huis te
brengen, wordt gekrabd en huilt (noot 7). Rijdt op haar
driewieler het tuinpaadje af, opent tuinhek en rijdt verder
over het trottoir na eerst het hek zorgvuldig gesloten te
hebben. Poseert lachend. Kat zoekt in het gras en gaat in de zon liggen (noot 8). Anneke beklimt tuinhek en rijdt
achterstevoren op driewieler. Tussenleader. Anneke drinkt uit melkfles hetgeen zij kennelijk lekker vindt;

35.03
Moeder Van Riet Paap, gekleed in modieuze witte zomermantel met dito hoed wandelt met de kinderen langs de Broeksloot waar Anneke uitgebloeide paardebloem plukt, Wim staande op plank tussen houten steigers kanovaarder onder zich door ziet varen, waarna het drietal terugwandelt. Pan langs witgepleisterde boerenhoeve. waar zij toekijken hoe boer melk in teem schenkt en vervolgens koe gaat melken. Kinderen klimmen op weidehek. Pan langs voor het melken bijeengedreven
koeien. Kinderen klimmen op ander weidehek. Anneke, gestoken door brandnetels krabt haar kuiten. Broeksloot waar de moeder op haar kinderen wacht, die echter in het weiland bloemen plukken waarna zij gezamenlijk naar voorbijrijdende stoomtrein wuiven;

38.49
Tussenleader (8"). Wim met Anneke, in haar blootje, op
schoot. Anneke loopt naar teiltje waar zij met enige moeite
in stapt. Anneke probeert zich met spons te wassen waarna
haar vader haar helpt en zij met vader en broertje poseert;

40.32
Anneke onder de douche in het overdekte zwembad aan de Regentesselaan. Laat zich door in het wit geklede badmeester kurken gordel ombinden, gaat te water en beoefent watertrappen op instructie van badmeester waarbij Wim meedoet. Anneke zwemt schoolslag en wordt door badmeester uit het bassin op de loopbrug getrokken. Wim zwemt steeds vrij rond. Anneke springt, Wim duikt van driemeterplank. Badmeester gooit, na overleg (noot 9), Anneke in het bassin waarna hij haar leert vanaf de kant te duiken. Anneke glijdt van glijbaan. Wim beoefent rugslag, Anneke schoolslag. Badmeester zwiept haar weer in het bassin, zij zwemt onverdroten verder.

45.16
Getrukeerde projectie: Anneke rijst in een sprong op uit het
bassin en komt op driemeterplank terecht. Wim duikt Anneke springt van de plank en zwemmen naar de kant gevolgd door duik en sprong van de éénmeterplank. Vermaken zich op de glijbaan. Met hun vader zwemmen zij rond. Duiken en springen van de éénmeterplank. Anneke wordt op de kant geholpen en weer, na met Wim rondgezwommen te hebben, de tweede keer
teruggeduwd. Wim neemt aanloop en duikt van de kant te water. Drietal heren beoefent schoonzwemmen in rugslag;

49.42
Getrukte projectie: Kinderen gaan uit het bassin achterwaarts glijbaan en driemeterplank op. Anneke duikt van éénmeterplank, Wim springt van hoge plank. Springen en duiken van beide planken. Getrukeerde projectie van springen en duiken van lage plank met tussenshots van schoonspringer, die met salto van lage plank springt, achterwaarts, gevolgd door zweefduik van hoge plank duikt. Wim gelukt een salto van lage plank. Getrukeerde projectie van springen duiken van de kinderen van hoge plank;

52.27
Kinderen gaan vanaf de kant te water. Getrukeerde projectie met glijbaan. Badmeester trekt beiden op de kant. Jongen neemt zweefduik van hoge plank en zwemt in borstcrawl weg. Anneke en Wim springen nog eens van hoge plank en zwemmen in het rond en tenslotte naar de kant waar zij uit het water kruipen;

54.48
Eindleader waarin filmmerk en ondersteboven gemonteerde
shots;

56.12
EINDE.