Welkom 500.000e tv-kijker

NTS, 24 juli 1959

Welkom 500.000e tv-kijker

NTS, 24 juli 1959

Feestelijk programma tgv de vijfhonderdduizendste televisiekijker.
Reportage vanuit de huiskamer van de familie Oomen(?) uit
Vught.
NTS-logo en aankondiging door omroepster Bea de
Graaf.
Een clown wacht in de PTT-tel(k)raamkamer op de
500.000ste kijker, een meisje leest een gedicht voor. Als de
500.000ste kijker zich heeft aangemeld, waarschuwt de clown
decorbouwers en andere televisiemedewerkers. Met
reportagewagens rijdt men naar Studio Vitus, waar een
receptie wordt gehouden (filminlas).
PTT-harmonie in de Taalstraat in Vught, aankomst per
koets van genodigden bij het huis van de familie Oomen.
Dick van Bommel in gesprek met dhr. en mevr. Oomen
over hun redenen een televisie aan te schaffen. De
omroepsters Hannie Lips, Tanja Koen, Karin Kraaykamp en Verti
Dixon bieden geschenken aan.
Van Bommel in gesprek met dhr. Monnikendam(?), de
eerste Nederlandse tv-kijker, dhr. Hellemink(?), de
250.000ste tv-kijker, en dhr. Van der Jacht(?), de 499.999ste
tv-kijker.
De laatste krijgt een cadeau als pleister op de wonde.
Toespraak van de voorzitter van de NTS, mr. A.B.
Roosjen.
De televisie wordt aangezet: het gezelschap kijkt
naar zichzelf op tv. Dhr. Oomen kondigt de overschakeling
naar Bussum aan.
Felicitaties van de televisiemedewerkers vanuit
Studio Vitus (filminlas).
Oproep van Van Bommel aan de kijkers zich aan te
melden voor de kwis "Wegwijs op Reis". Mr. Roosjen biedt het
echtpaar Oomen een cadeau aan. Burgemeester Rijckevorsel
spreekt het echtpaar toe. Dhr. Oomen spreekt een dankwoord.
Persfotografen maken foto's van het echtpaar en de
omroepsters.
Feestelijkheden op het marktplein van Vught.