Culemborg bijvoorbeeld: De Ambonezen

VPRO, 14 januari 1975

Culemborg bijvoorbeeld: De Ambonezen

VPRO, 14 januari 1975

Serie van 9 programma's over het lief en leed in een kleine Nederlandse stad. Afl 5: De Ambonezen. In deze aflevering staat de Molukse gemeenschap centraal.
Shots voormalig concentratiekamp Vught, thans huisvesting
voor Zuidmolukkers 97";
Verkl. van een groepje jonge Zuidmolukkers in Culemborg,
afgewisseld met shots van de wijk waar ze wonen, verkl.
Culemborgers, Zuidmolukker werkt in fabriek + verkl. van zijn
chef 27'05".

Verhoeff, Pieter {regie; samenstelling}
Ditshuyzen, Ireen van {samenstelling}
Rosenfeld, Netty {samenstelling}
Uittenbogaard, Theo {commentaar}
Bruijn, Ruud de {camera}
Dijk, Jochgem van {camera}
Schmidt, Maarten {camera}