Zeehond-vandalen

ScienceFlash

Zeehond-vandalen

ScienceFlash

De grootste bedreiging voor de klein- en kustvisserij in Zweden is de groeiende zeehondenpopulatie. Er zijn zeehondbestendige visinstallaties ontwikkeld die het de zeehonden onmogelijk moet maken om bij andermans vis te komen. Maar tijdens onderzoek van de Gothenburg Universiteit bleek een tiental zeehonden zich gespecialiseerd te hebben in het omzeilen van de belemmeringen.