Andere Tijden - Otto Frank

NPS/VPRO, 12-3-2002

Andere Tijden - Otto Frank

NPS/VPRO, 12-3-2002

Geschiedenisprogramma waarin aan de hand van archiefmateriaal en interviews onderwerpen uit de recente geschiedenis worden behandeld. Afl: Otto Frank. Over een nieuwe theorie over het verraad van de ondergedoken familie Frank in de Tweede Wereldoorlog.